ห้าวิธีเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดตัวในต่างประเทศจะประสบความสำเร็จ

ห้าวิธีเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดตัวในต่างประเทศจะประสบความสำเร็จ

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้เปิดโอกาสทางการตลาดระหว่างประเทศมากมายสำหรับการลงทุนทางธุรกิจทุกขนาด เทคโนโลยีช่วยให้บริษัทอินเดียคิดการใหญ่ ขยายธุรกิจสู่สากล และแข่งขันกับองค์กรระดับโลกได้อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจำนวนมากล้มเหลวในการถอดรหัสพื้นที่นี้เนื่องจากพวกเขาปฏิบัติต่อพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเป็นตลาดมาตรฐาน โดยมองข้ามความเป็นจริงทาง

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่แตกต่างกันอย่างมาก 

พวกเขาตั้งความคาดหวังที่ไม่สมจริง ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงไปสู่บริษัทระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง

การขยายธุรกิจระหว่างประเทศเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องการความยืดหยุ่น การปรับตัว และความคล่องตัว ประสบการณ์และการพัฒนาใหม่ ๆ จำเป็นต้องดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความเร็วและความมั่นใจ เพื่อบรรลุความสำเร็จในทุกขนาด ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์หลัก 5 ประการที่สามารถช่วยธุรกิจที่ต้องการสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลกเพื่อขยายธุรกิจสู่สากลได้สำเร็จ

การได้มาซึ่งความรู้ด้านการตลาด

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในภูมิศาสตร์ใหม่ ธุรกิจต้องทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพื่อพัฒนาข้อมูลเชิงลึกของตลาด ท้ายที่สุดแล้ว โมเดลขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคนไม่ได้ผลดีสำหรับบริษัทระดับโลกที่ต้องการ การทำความเข้าใจความแตกต่างของภาษาท้องถิ่น ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ความแตกต่างทางวัฒนธรรม กรอบการกำกับดูแล และการดำเนินการในอุตสาหกรรมสามารถช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว การเติบโต และขนาดในตลาดใหม่

การทำแผนที่ขนาดตลาด การแบ่งส่วนผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์โอกาส

เมื่อคุณได้รับความรู้เกี่ยวกับตลาดที่เลือกแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการถอดรหัสให้สำเร็จ การกำหนดขนาดตลาด การวางแผนที่ศักยภาพการเติบโตในอนาคต และการวิเคราะห์การแข่งขันควรมีความสำคัญสูงสุด เนื่องจากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยคุณประเมินว่าคุณต้องลงทุนเวลาและทรัพยากรมากน้อยเพียงใดเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุด

สิ่งสำคัญคือต้องระบุและแยกความท้าทายของตลาดที่มีอยู่ในระดับที่ละเอียด และวิธีที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นโอกาสได้ การวิเคราะห์เชิงลึกดังกล่าวทำให้คุณสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการที่ปรับแต่งได้สูงเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแต่ละราย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของคุณให้สูงสุด

ผลกระทบด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่คาดหวังต่อธุรกิจ

ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของคุณ คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่ซ้ำกันเมื่อขยายไปยังประเทศอื่น สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเพิกเฉยได้ เนื่องจากธุรกิจของคุณจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลและกฎหมายของตลาดเป้าหมาย คุณจะต้องระบุประเด็นต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน การลงทุนและขั้นตอนทางธุรกิจ แนวปฏิบัติขององค์กร การระงับข้อพิพาท ข้อกำหนดเครื่องหมายการค้า กฎหมายศุลกากร และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และอื่นๆ อีกมากมาย

แม้ว่าการปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้ก่อนที่จะเปิดตัวธุรกิจ

อย่างเป็นทางการในประเทศใหม่อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ก็มีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้และเริ่มต้นได้ ขอแนะนำให้ขอคำแนะนำทางกฎหมายที่มีประสบการณ์สำหรับการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เพื่อระบุภัยคุกคามและความเสี่ยงที่อาจทำหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจของคุณ

การระบุพันธมิตรที่เหมาะสม

เมื่อวางแผนที่จะเข้าสู่ประเทศใหม่ คุณอาจต้องสร้างทีมแยกต่างหากเพื่อจัดการการดำเนินงานระดับภูมิภาคในด้านการกระจายสินค้า โลจิสติกส์ การระงับข้อพิพาท ธรรมาภิบาล ภาษี และการเงิน การทำเช่นนั้นด้วยความเร็วและขนาดที่แข่งขันได้ คุณจะต้องพึ่งพาธุรกิจในท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่สำคัญเหล่านี้

นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องสำรวจพันธมิตรและหุ้นส่วนในท้องถิ่นด้วยการเข้าร่วมกองกำลังกับบริษัทอื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันและมีตลาดอยู่ในดินแดนที่คุณกำลังจะเข้าไป การเป็นพันธมิตรดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถทดสอบน่านน้ำได้ในขณะที่ลดความเสี่ยงลง เช่นเดียวกับการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น เครือข่ายธุรกิจ และห่วงโซ่อุปทานที่จัดตั้งขึ้น ทำให้เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตในตลาดใหม่

สร้างกลยุทธ์ Go-to-market (GTM) ที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดถูกสร้างขึ้นเพื่อมุ่งเน้นเฉพาะในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้าปลายทาง ในการสร้างกลยุทธ์ GTM ที่ชนะ คุณต้องกำหนดตลาดเป้าหมายก่อน ตามด้วยการวิจัยรองเกี่ยวกับขนาดตลาด ศักยภาพในการเติบโต และพลวัตภายใน

Credit : สล็อต